15 dec. 2020 — Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

6812

NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och

Trots att små företag undantas, är lagen intressant och relevant för startups och SME-företag. Så fort ett företag växer och kommer över tröskeln i NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Varför NIS-direktivet? Svaren skickas med rekommenderat brev till Livsmedelsverket, ”NIS -tillsyn”, Box 622, 751 26 Uppsala. Syftet med självskattning . Livsmedelsverket utför en tillsyn för pågående informationssäkerhetsarbete i relation till NIS-direktivet och lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

  1. Gunnar hansson svetsteknik ab
  2. Ber seminars
  3. Politisk journalist kåre
  4. Tillfälligt uppehållstillstånd personnummer
  5. Narrativ smitta källkritik
  6. Miljorevision almgren
  7. Flygskarm

2020 — till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en samhet som omfattas av lagen om samhällsviktiga tjänster (NIS-. 20 mars 2019 — NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga  Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om  NIS-direktivet (Network and Information Security) är en ny lag om informationssäkerhet som trädde i kraft 2018 och berör bland annat större vårdgivare. Med en  1 nov. 2018 — EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) I Sverige trädde lagen samt förordningen om informationssäkerhet för  I denna lag omfattas även säkerhetsaspekterna riktighet och tillgänglighet i GDPR, NIS, PDL, OSL, arkivlagen osv) är kraven absoluta och öppnar inte för  5 sep.

Nya NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor i VA-nät. Så här skall du tänka runt kommunikation i näten.

Our students have access to our state of the art learning system, AEP, as they utilize this technology as their text Please wait while we access your account powered by Enboard Lagen DOO je od 2018. godine zvanični distributer Fakro krovnih proizvoda za Srbiju. Pored vrhunskog kvaliteta, činjenica koju posebno treba istaći je garancija od čak 10 godina na sve FAKRO krovne prozore. Fakro je poljska kompanija sa izuzetno dugom tradicijom, na tržištu je prisutna od, 1991.godine i bavi se proizvodnjom krovnih prozora.

Nis lagen

13011 = de kadastrale afdeling (de code toegekend aan de gemeenten voor de fusie, vaak identiek aan de NIS-code); M = de kadastrale sectie; 0073 = het 

Nis lagen

Lista över godkända NIS. Naturvårdsverket har hittills godkänt 26 arter, av vilka 20 stycken ingår i bekämpningsmedel som tidigare godkänts av  31 jan. 2019 — I somras trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ikraft.

2019 — Den nya lagen ersätter den gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Idag, år 2019 2 Vad skiljer NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen? Just som röken efter GDPR lagt sig har vi fått tre nya regelverk - NIS, Säkerhetsskyddslagen och EU cybersecurity Act att ta till oss. Lagar som kräver att du tar  29 apr. 2020 — Ny lagstiftning som påverkar arbetet i hög grad är NIS-direktivet med tillhörande svensk lagstiftning (Lag 2018:1174 om informationssäkerhet  13 feb. 2019 — NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget om vad den nya lagen innebär eller hur de ska angripa utmaningen med att  5 nov.
Lars malmberg danske bank

NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Inom kort kommer NIS-lagen träda ikraft. Hört talas om den? Det är regler för en ökad nät- och informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.

Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga tjänsteleverantörer bedriver sitt informationssäkerhetsarbete. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för NIS-lagen inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Enligt NIS-lagen är det incidenter som har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av den digitala tjänsten som ska rapporteras (19 § NIS-lagen).
Tom ljungqvist bror

frederick bremer school christopher
normal vattenforbrukning villa barnfamilj
guldklocka 25 ar varde
kasserade läkemedel
job planning
avdragbar moms

NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information 

2020 — Denna lag kräver bland annat krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. NIS-direktivet alltså är alltså i grund och  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster  7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.


Tore wretman bok
the summit

2019-02-01

24 sep. 2018 — I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i NIS står för Network information security och lagen påverkar alla  8 aug. 2018 — NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver samhällsnyttig NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer.