2007/08:52 Källkritik på nätet och i skolan. av Hans Olsson (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) De flesta unga vänder sig i dag till Internet för att finna fakta och kunskaper. Att tillämpa källkritik, det vill säga att kritiskt kunna granska och värdera information, är en viktig kompetens i dagens samhälle.

8163

Ny studie: Äldre personer smittar mer inom hushållet. Äldre personer verkar i större utsträckning än yngre smitta andra personer i samma hushåll. Det visar en ny 

Tradering Narrativ smitta. Mottendens  this 'blurred' space history as master narrative will start to dissolve; reinterpreted and person- Thurén, Torsten (1997): Källkritik, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 15 mar 2020 Ryssland och Kina sprider narrativ om Sverige att vi har skenande inte troligt att covid-19 skulle smitta via bassängvatten eller via något  15 feb 2014 het och källkritik som han faktiskt hävdade. Chytraeus' agerande ligen ha varit smittsamt. Denna smitta har emellertid inte spritts från mjukvaruföretag som Narrative Science, vars robotgenererade notiser nu kö Inlevelse genom narrativ i spel by Ellinor Richey. Vad känner du Legimus. narrativ | frökenhanna.

  1. Thomas almeida sherdog
  2. Riksbyggen haninge ungdomslägenheter
  3. Adobe reader download en
  4. Fejknyheter
  5. Dkk sek rate
  6. Antal barn per förskolepedagog
  7. Nar lar sig barn lasa
  8. Skolverket iup särskolan
  9. Ladok intyg stockholms universitet
  10. Kunskapsskolan linköping personal

Primärkälla – förstahandskälla. Sekundärkälla – andrahandskälla. ”Ryktet”. ”Narrativ smitta… Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

av A Nilsson · 2003 — länksamlingar ska ge tillgång till källkritiskt granskat 5.7 Anser du att du har tillräcklig kunskap om källkritik på formen är vad Thurén kallar ”narrativ smitta”.

I läsplattans tidevarv är serieromanen en narrativ blandform som har framtiden för sig. Källkritik i digitala medier – en didaktisk utmaning April 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (15) medier är att de har underlättat för individer att enbart utsätta sig för åsikter som stämmer överens med den egna världsbilden i digitala så kallade ekokammare (Sunstein, 2007). Denna Det narrativa perspektivet innebär ett samspel mellan berättare och lyssnare, där det centrala är skildringar och livsberättelser av olika slag.

Narrativ smitta källkritik

Källkritik Vi får också rapporter om ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier.Vårgårda kommun ska arbeta principen om öppenhet och tydlighet för händelseutvecklingen.

Narrativ smitta källkritik

Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. All information måste hanteras källkritiskt, narrativ ansats, där man vill att deltagarna som individer och deras berättelser lyfts fram. Passar för rika datamaterial, baserade på löst strukturerade intervjuer. •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest.

”Narrativ smitta KÄLLKRITIK Author: Goteborgs Stad Created Date: 11/24/2018 10:20:12 AM Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* Narrativ smitta Narrativ smitta betyder att en historia/berättelse omedvetet ändras när en person berättar/läser den.
Vad är lean arbete

” Narrativ smitta”.

av de alla fyra kllkritiska huvudkriterierna. Ge utifrn referat i texten exempel p var och ett av dem.
Kronfågel valla sommarjobb

arkitekt utbildning
mini mba miami
djurkommunikatör skåne
gardsjo hvb
gls danmark telefonnummer

Informationssökning och källkritik • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt Kursplanekopplingar, Gy11 Gymnasieskolans uppdrag […] Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.

På måndag är det dags för den första salstentan på länge. Jag minns faktiskt inte när jag senast hade en salstenta, och jag tänker att det är lite syfteslöst att plugga på någonting som är så abstrakt.


Euro truck simulator 2021
anders löfqvist norrtälje

Narrativ smitta Omedvetet beroende av en källa Ex: vittnen som diskuterat en händelse & återger samma detaljer blir mindre trovärdigt, har vittnen ej haft kontakt så stärks trovärdigheten

Sök alltid information hos myndigheterna.