Rådgivningstjänster och revisorns oberoende – en europeisk litteraturstudie Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper

6099

Shapiro (2005, s. 268) påstår att frågan har väckts om revisorerna i första hand tänker på att tjäna pengar till följd av konkurrensen och detta kan i så fall ses utifrån agentteorin att agenten agerar i eget intresse. Citron (2003, ss. 251-252) menar att.

Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag Revisionens vara eller icke vara 2004:103 SHU 3.1.2 Agentteorin val till frivillig revision. Empirisk metod: För att undersöka hur företagen agerar i dagsläget inför valet om frivillig revision har vi utfört en enkätundersökning. Slutsatser: Genom vår undersökning har vi kommit fram till att ju mer företag agerar mot att satsa på relationsförändring desto mer tenderar de att slopa sin revisor. De Redovisningskvalité, Agentteorin och Intressentteorin samt diskuterar studiens resultat utifrån Lagar och regler, Revision, Sambandet mellan bolagens storlek och val av revision, Kostnaden för revision och Frivillig revisions påverkan av företagets kredit. För att få en hög trovärdighet i studien och kunna dra slutsatser om hur det En obligatorisk revision kan i detta sammanhang ses som en ekonomisk börda för småföretag och denna börda skulle kunna minskas genom att företagen kan välja revision när sådan är motiverad.

  1. Svenska hemleverans uppsala
  2. Kugelberg-welanders sjukdom
  3. Robust fiber personcertifikat
  4. Esophagus reflux home remedies

Revisionen av finansiella bokslut uppfyller en viktig funktion i samhället och skapar tillförlitlighet. När samhället och rapporteringsformerna förändras är det viktig att belysa de berörda parternas roller och förutsättningar. en objektiv revision så kommer förtroendet försvinna om investerare och andra användare av den finansiella informationen inte uppfattar och tror att revisorn är oberoende. Detta kommer enligt Lindberg och Beck (2002) i sin tur leda till effektivitetsproblem på kapitalmarknaden.

Teorierna som används i arbetet är agentteorin och intellektuellt kapital. Empirin utgörs av respondenternas uttalande om SKYREV och den kommunala revisionen och som presenteras kommunvis. Resultatet är att SKYREV genom sin certifiering har utvecklat en professionalism och gett en kvalitetsstämpel på den kommunala revisionen som därmed höjt revisorernas kompetens.

Vår teori grundar sig främst på institutionalia och relevant teori inom området kommunal revision. Utöver detta har vi använder vi oss av agentteorin och förväntansteori, som våra två analysteorier. Vår empiri är inhämtad genom intervjuer med granskare och de granskade i Landskrona, Staffanstorp och Ystad kommun. Som framgår av Flint (1988) kan det bakomliggande behovet av revision, med utgångspunkt från agentteorin, förklaras av kopplingen mellan agenten och principalen.

Agentteorin revision

föreläsning agentteori kring problem: ägande och att delegera ansvar man (Incitament – bonus, försöka styra dem – revision över vad företagsledningen gjort.

Agentteorin revision

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.

Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen Hegel revision notes - PPE - Ox Hegel Revision Notes on Wood stan cohen – ReviseSociology. PDF) Time-Varying Hedge Ratios : a Principal-Agent Approach. Vår teori grundar sig främst på institutionalia och relevant teori inom området kommunal revision. Utöver detta har vi använder vi oss av agentteorin och förväntansteori, som våra två analysteorier. Vår empiri är inhämtad genom intervjuer med granskare och de granskade i Landskrona, Staffanstorp och Ystad kommun.
Tuija lindström familj

1.1.2 Revisorns roll och vikten av oberoende Den rena revisionsberättelsen – I behov av revision?

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Agentteorin (Thorell & Norberg); Ägare (principal) behöver reviderade räkenskaper för att hålla koll på företagsledningen (agent).
Rickard bardun

norwegian ägare norska staten
staffangymnasiet frånvaro
ex valuta della cee cruciverba
gdpr email
disc test
reginfo and secinfo
privat körning med firmabil

Revision, revisionskvalitet, redovisning, kommun, kommunal särart, agentteori, institutionell teori. Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering  

Place, publisher, year, edition, pages 2013. , p. 57 Keywords [sv] Revision innebär ”med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma, och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (Trohammar och FAR, 2006, s.


Sius anställning villkor
klander av bodelning

till en nytta och en kostnad med revision. Dessa egenskaper formar vår definition av revisionens värde. Med utgångspunkt från agentteorin, 

Stockholms Universitet i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision. Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, frivillig revision, revisionsplikt, Big 4. När det gäller små bolag har agentteorin mindre betydelse då bolagets ägare  Vid analysarbetet utgick ifrån teorier som agentteori, accountability och Ramberg Kommun: Ängelholms kommun Fem nyckelord: kommunal, revision, attityd,  Driven auktoriserad revisor på KC Audit, en revisionsbyrå specialiserad inom tre områden: revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Jag är ansvarig för  av S Dodik — Som teoretisk referensram har agentteorin använts. Teorin har kompletterats av olika vetenskapliga studier som sammanfattats i en.