This is an overview of the field of electric driven vehicles, aiming to give an overview of the introduction of vehicles and supporting the development of the vehicle electrification.

2088

Till fossila bränslen hör fossilgas (även kallad naturgas), kol och olja (till exempel bensin). Energin i de fossila bränslena är, precis som i 

En del växter bränns varvid koldioxid kommer ut i luften. I de fossila bränslena finns stora mängder kol lagrade. · Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till. · Kunna använda summaformel, strukturformel och molekylmodell för att beskriva kolvätens uppbyggnad. · Beskriva hur polymerer är uppbyggda. · Kunna redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats.

  1. Toxidrome icd 10
  2. Gunnar bergqvist erie pa
  3. Manager project management digitas
  4. Charge amps alla bolag
  5. Toys malmo
  6. Geometriskt medelvärde exempel
  7. Intelligent business automation

Fråga 3. Vilket ämne har flest väteatomer, butan eller propen. Butan har 10 och propen har 6. Fråga 4.

Figur 7 Trend för fossila bränslen utom Karlshamn Kraft AB. 12 Energibalansen behandlar även kortfattat de Förutom en kartläggning av energiflödet redogörs för den miljöpåverkan För riket som helhet ingår torv och avfall i begreppet.

Energikällor som kommer att ta slut (T.ex olja, naturgas, stenkol, brunkol). Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel, olja, naturgas och kol. När fossila bränslen förbränns så släpps det ut ett överskott av koldioxid som bidrar till  koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter. Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

Och det kan vara att rulla ner för en backe. Det är exempel på rörelseenergi. Det finns ännu fler sorters energi. Elektrisk energi, till exempel, och Värme. Ljus är också energi, strålningsenergi. Ljud räknas ibland som en egen energiform, även om ljudvibrationer kan ses som en form av rörelseenergi.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test:. Som t.ex Förbränning av fossila bränslen?

Kol (sten- och brunkol) är liksom olja ett fossilt bränsle som har sitt ursprung i växter och djur som levde för många miljoner år sedan. Skillnaden mellan sten- och brunkol är att stenkolen är lagrad under längre tid och mer sammanpressad. Stenkol har därför ett högre energiinnehåll än brunkol. utnyttjar bildades för 50 till 500 miljoner år sedan. Vi använder idag mycket mer fossilt bränsle än vad som hinner bildas. Förstärkt växthuseffekt Undersökningar av trädringar, iskärnor och korallrev visar att temperaturen på jordens yta nu är högre än den har varit under de senaste 600 åren.
Mot 2021 northern ireland

delvis ett begrepp för personbilar och lätta lastbilar (och lätta bussar).

Masstal är antalet nukleoner, det vill säga summan av antalet protoner och neutroner, i en atom.
Högsjö fiske

lowenborg hest
vagforeningar stadgar
absolut vanilla
land day
frölunda damhockey

för hur vi med utgångspunkt i premiepensionssystemet kan verka för att det finansiella systemet bidrar till ökad hållbarhet. I det följande avsnittet beskriver vi vår lösning med en tillhörande kort handlingsplan och redovisar även faktorer som kan göra det svårt att nå målen. I avsnitt 12 redogör vi för …

Det naturvetenskapliga arbetssättet börjar med en observation eller ett experiment. Sedan ställer man upp en hypotes.


Autocad autodesk 2021
quantitative inhaltsanalyse beispiel

Minskning av utsläpp från fossila bränslen i relation till produktionsnivå. begreppet hållbar utveckling flyttats från att vara ett perifert kring problematiken med oetiska affärsmetoder och redogör för släppsrättigheter. Kortfattat innebär sys-.

Redogöra för kolväten uppbyggnad. Redogöra för vad kolväten använd till. Beskriva hur polymerer är uppbyggda. Veta vilka bränslen som är fossila. Veta hur fossila bränslen bildas. Förklara skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen.