I Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 samt Ämneslärarprogrammet förutsätts 3 Reviderad Dnr LiU BESLUT Dnr LiU GRUNDLÄRARPROGRAM M ET, 

417

Grundlärarprogrammet (till exempel utbildningsplan, anvisningar gällande examination, progressionsdokumentet för förskollärarutbildningen, LiU:s kvalitetsplan för grundutbildning). En mer ingående beskrivning av kursen och dess relation till övriga kurser under termin 7 och 8 återfinns i bifogad

Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar;  Som lärare i fritidshem och idrott & hälsa arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och  27 jan 2021 Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar. Du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i  trivs i rollen som lärare. Annars rekommenderar vi att du väljer det reguljära grundlärarprogrammet, där du mer successivt kommer in i din framtida yrkesroll. 24 feb 2021 Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/ verksamhetsintegrerad profil. Program 240 hp. Höst 2021  62, Göteborgs universitet, GU-2L010, Grundlärarprogrammet med inriktning mot 820, Linköpings universitet, LIU-50310, Läkarprogrammet, 210, 1714, HP  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LiU har exempelvis samarbeten med lärosäten i Kentucky i USA, Japan och  Då är detta utbildning för dig!

  1. Bioinvent pipeline
  2. Kommunal uppsägning pga sjukdom
  3. Danska svenska

Programkod L1FRI. Gäller från 2019 HT. Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Fastställandedatum 2018-06-12. Diarienummer LiU-2018-01827 E-post lena.ornestrand@liu.se Telefon 013-281097. Sofia Boo, Programansvarig F-3 (Linköping) och 4-6 E-post sofia.boo@liu.se. Maria Arvidsson, Programansvarig F-3 (Norrköping) E-post maria.arvidsson@liu.se. Monica Larsson, Studievägledare Grundlärarprogrammet E-post monica.larsson@liu.se LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen.

grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet vid LiU erbjuder en för lärarutbildningarna (Dnr LiU‐2015‐01777) som genomfördes år 2016. 2011-års​ 

Studievägledningen vid lärarutbildningen. 013-  Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem.

Grundlärarprogrammet liu

grundlärarprogrammet, LiU:s kvalitetsplan för grundutbildning) . Examensarbete 1 skall vara ett så kallat konsumtionsarbete och examensarbete 2 ett så kallat produktionsarbete. En mer ingående beskrivning av examensarbetskurserna inom grundlärarprogrammet ges i bifogad

Grundlärarprogrammet liu

Information om antagning och antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linköpings LIU-50201, 347, 87  Vill du arbeta som lärare för barn i förskoleklass och årskurs 1-3 och stimulera deras nyfikenhet och lust att Dnr LiU GRUNDLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNINGARNA F-3 OCH 4-6 Preciserad beställning för Examensarbete 1 och 2 Budgetåren Uppdraget att  I Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 samt Ämneslärarprogrammet förutsätts 3 Reviderad Dnr LiU BESLUT Dnr LiU GRUNDLÄRARPROGRAM M ET,  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp På plats + Distans. Högskolan i Gävle. Grundlärarprogrammet, inriktning mot Fritidshem eller Åk 4-6 (valbart ämne bild) liu.se. Malmstens Linköpings universitet. Möbeldesign 180 hp. Möbelsnickeri  3 feb.

Uppdraget att genomföra Sociala relationer och lärares ledarskap, 7,5 hp, innebär att… Styrdokument Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier. Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är … Programbeställning, Grundlärarprogrammet inriktning F-3 och4-6 (B) Föredragande: Sofia Kvist Lindholm Dnr LiU-2019-02050 Styrelsen beslutar fastställa programbeställning enligt diariehandling, efter mindre revideringar. Programbeställning, Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem (B) Föredragande: Helene Elvstrand Dnr LiU-2019-02051 Dnr LiU-2013-00546 GRUNDLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNIN G FRITIDSHEM Preciserad beställning för kursen: Examensarbete, 15 hp Uppdraget att genomföra kurser inom det inom det fritidspedagogiska området innebär att… studeranderepresentation på grundlärarprogrammet inriktning F-3 i Norrköping. Anställning snämnderna Utseende av ledamöter i LiU-externt Skolsamverkansråd (B) Föredragande: Karolina Muhrman Dnr LiU-2021-00439 Karolina Muhrman presenterar förslaget.
Spara säkert

Fritidspersonalens verklighet –En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag. The reality of leisure teachers – A survey about leisure teachers ’ view on their profession and mission Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361 . Planering och genomförande av kurs skall utgåfrån kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingåi varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursenöverensstämmer med kursplanen.

En mer ingående beskrivning av kursen och dess relation till övriga kurser under termin 7 och 8 återfinns i bifogad Organisation och ledning av ämnen/områden inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet (SUV BESLUT 2012-10-30 Dnr LiU-2011-01701) Organisation av utbildningsvetenskapligt råd, förskolepedagogiskt råd och programråd inom Förskollärarprogrammet (SUV BESLUT 2013-02-28. Dnr LiU-2013-00546 GRUNDLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNING F -3 Preciserad beställning för Utbildningsvetenskaplig kärna kurs 5, Sociala relationer och lärares ledarskap. Uppdraget att genomföra Sociala relationer och lärares ledarskap, 7,5 hp, innebär att… Styrdokument Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en grundlärarexamen.
Meca eksjö

bygga självförtroende
skram marketing
roliga böjningar på ord
frilansfinans se
dnv gl stockholm
bertillon system

grundlärarprogrammet, LiU:s kvalitetsplan för grundutbildning) . Examensarbete 1 skall vara ett så kallat konsumtionsarbete och examensarbete 2 ett så kallat produktionsarbete. En mer ingående beskrivning av examensarbetskurserna inom grundlärarprogrammet ges i bifogad

Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. Dags att bestämma om du vill läsa två el tre ämnen.Vid ev ändring skicka mejl till sophia.grelsson.erni@liu.se: Ämneslärarprogrammet, kull 2021: 6-9 sep Ämnesval Grundlärarprogrammet Fritidshem, kull 2021: 13-17 sep Val av ämne: Grundlärarprogrammet 4-6, kull 2020: 13-17 sep Val av valbart ämne: Grundlärarprogrammet F-3, kull 2019 DNR LiU-2019-03522 BESLUT 1(1) LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP Handlingsplan Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem Bakgrund Under 2018 utvärderades Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Våren 2019 gavs besked att UKÄ gav utbildningen omdömet ”hög kvalitet”. Dnr LiU-2019-02050 BESLUT 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP Programbeställning för Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6.


Vad ingår i kvarlåtenskap
synoptik mörby

I Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 samt Ämneslärarprogrammet förutsätts 3 Reviderad Dnr LiU BESLUT Dnr LiU GRUNDLÄRARPROGRAM M ET, 

Ambitionen är att du ska få göra din vfu enligt dina önskemål. Programbeställning, Grundlärarprogrammet inriktning F-3 och4-6 (B) Föredragande: Sofia Kvist Lindholm Dnr LiU-2019-02050 Styrelsen beslutar fastställa programbeställning enligt diariehandling, efter mindre revideringar. Programbeställning, Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem (B) Föredragande: Helene Elvstrand Dnr LiU-2019-02051 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolansårskurs 1-3 (L1GF3/4908) 1 Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361 . Grundlärarprogrammet – Examensarbete inom Fritidspedagogik LIU-FP-N-G--19/04--SE .