I Jönköpings kommun handläggs ärenden om serverings­tillstånd av tillstånds­enheten som tillhör social­förvaltningen. De flesta serveringstillstånd beslutas av socialnämnden, men vissa tillfälliga tillstånd beslutas av tillståndsenheten. Ansökan om serveringstillstånd gör du via vår e …

3509

Sätt att påverka beslutsfattandet i Raseborg. En enskild kommuninvånare kan påverka hur kommunens ärenden sköts samt dess beslutsfattare på olika sätt.

2 a § Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer och enskilda verksamheter som bedriver hemtjänst Nr 3/2018 Juni 2018 Information: Upplysningstjänsten, tfn. 075 -247 30 00 Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Kommuner får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid (LEH 4 kap. 1 §). Under en extraordinär händelse i fredstid får kommuner lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen (LEH 4 kap. 2 §). Civilt försvar (höjd beredskap) Om förenklat beslutsfattande och särskilda bo-endeformer för äldre Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner förslag till remissvar.

  1. Migrationsverket örebro tillståndsenheten
  2. Malmö tingsrätt kontakt
  3. Lag om skatt pa flygresor
  4. Indiskt tyg
  5. Virusprogram windows
  6. Bulgariens ambassad stockholm

Beslutsfattande Beslutsprocesserna i kommunen dirigeras av bland annat kommunens strategi, förvaltningsstadgan, koncerndirektivet och olika program. Budget & bokslut Beslutsfattande. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen.

Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer och enskilda verksamheter som bedriver hemtjänst Nr 3/2018 Juni 2018 Information: Upplysningstjänsten, tfn. 075 -247 30 00 Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Val  SAMMANTRÄDESKALENDER | Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut. Kommunen Beslutsfattande och organisation Politiskt beslutsfattande. Beslutsfattande För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska  Ikon för kommunala bolag Kommunala bolag · Ikon för karta Ansökan om förenklat beslutsfattande om hemtjänst.

Beslutsfattande kommun

Kommunens växel. (06) 785 0111. pedersore.kommun@pedersore.fi. Jan-Erik Backa, ekonomi- och utvecklingsdirektör. (06) 785 0113 / 050 505 6113.

Beslutsfattande kommun

En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021. Kimitoöns kommun - Kontaktuppgifter. Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 Kimito. Växel tfn: +358 2 426 00 (Må-fre kl. 9–11.30, 12.30–15). Det är säkrast att i förväg bekräfta att den du vill träffa finns på plats, eftersom distansarbete och flextid tillämpas och vissa i personalen har besöks- och telefontider.

Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige.
What did gimli get from galadriel

Beslutsförfarandet i kommunen regleras mestadels av kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningsområdena har dessutom ett stort antal egna förfaranderegler. Beslutsfattande. Fullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

3.1 Ålder .
Jenny karlsson visby

konformitet betyder
regler for sankning
ica chef man till kvinna
individuell utvecklingsplan exempel
varm korv boogie allsång på skansen

2019-3-20 · beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt förvaltningens förslag. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram en riktlinje. Överordnade styrdokument Socialtjänstlagen (2001:435). Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Katrineholms kommun har förenklat beslutsfattande med stöd av 4 kap. 2 a §

Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Karlstadsbo och har kontakt med kommunens verksamheter. Kiruna kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.


Agare oscar properties
abstract gymnasiearbete estet

Det kommunala beslutsfattandet. Samtliga viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige, i någon nämnd eller 

En enskild kommuninvånare kan påverka hur kommunens ärenden sköts samt dess beslutsfattare på olika sätt. Utredningen överlämnar härmed betänkandet, En väl fungerande ord- ning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner, SOU 2021:16. Samkommunsstämman. Samkommunsstämman, till vilken medlemskommunerna utser sin representant, har den högsta beslutanderätten i HRT:s  Bosatt och folkbokförd i Sundsvalls kommun; Bor i eget boende; Även make/maka/sambo är över 80 år.