Ett känt exempel på detta tillvägagångs-sätt är filosofen Judith Jarvis Thomsons ”ett försvar för abort” från 1971. Hon jämför situationen med att vara gravid med situationen att vara den enda som kan vara donator till en människa som behöver vissa donationsprodukter från min kropp för att överleva.

8461

Exempel 2. Om vi inför en samvetsklausul för barnmorskor kommer vi snart att förbjuda fri abort. I exemplet är det underförstått att förbjuda fri abort är dålig - var och en som håller med om det måste hålla med om att en samvetsklausul för barnmorskor ej ska tillåtas. Etiskt problem, exempel: Donation

Den sistnämnda lägger istället vikten vid hur agenten (individen som handlar) bör vara. Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism. De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Några exempel som man kan ta är sådant som abort, kloning eller något aktuellt som exempelvis kriget i Irak . I Normativ etik (Till exempel: Vilka etiska värderingar borde svenska dataloger omfatta?) I Metaetik (Finns det en objektiv etik? Kan man ha kunskap i etik?

  1. Vad händer om man får körförbud på bilen
  2. Fordonsskatt husbilar
  3. Karta varbergs kommun
  4. Viperslide lubricant instructions for use
  5. Group treasurer role

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Även de expressivistiska teorierna hade tidiga föregångare, den skotske filosofen David Hume är ett exempel på dessa. Under 1800-talet uppstod värdeteorin som ett eget akademiskt ämne [ 1 ] och under 1900-talets analytiska filosofi blev metaetiken klart skild från den normativa etiken, och fick en mycket stark ställning. Metaetik Inom metaetiken diskuterar man om det överhuvudtaget finns något sådant som rätt och fel i moraliska frågor. När man efter en diskussion om huruvida det är rätt att utföra dödshjälp eller inte börjar tröttna, och det är dags att gå hem, och man vill inte skiljas som ovänner, kanske någon säger: ”I sådana här frågor finns det ju inte något som är rätt eller fel.” Den motsatta positionen här, till exempel nominalismen, förnekar existensen av universalier och menar att man kan förklara objektiv likhet, abstrakt referens och sanna subjekt-predikat påståenden på andra sätt utan att behöva postulera universalier. Metaetik Ett exempel på en påståendesats är ”Tavlan är rektangulär” Anta att en person uppriktigt yttrar denna sats och att denna person är en kunnig språkanvändare och förstår satsens mening Vi kan då säga att personen ifråga befinner sig i ett visst mentalt tillstånd – en trosföreställning: hon tror att tavlan är Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

exempel på ett sådant område är distributiv rättvisa. Delkurs 3: Metaetik 6 hp Delkursen innehåller en fördjupad analys och diskussion av begrepp, teorier och problem som behandlas i motsvarande delkurs av grundkursen Praktisk filosofi I. Delkurs 4: Samhällsvetenskapens filosofi 6 hp

11 Normativ etik (etisk teori) Exempel på frågor: Hur bör man leva/handla (moraliskt   Det tog till exempel nästan två tusen år att överträffa hans insatser inom biologin. resonemang om bland annat ansvar, metaetik, riktighet och moraliskt värde.

Metaetik exempel

I den här videon så beskriver jag utilitarismen, pliktetiken, dydgetiken och etisk egoism.

Metaetik exempel

Spam ogillas av de esta. Pluto är en planet. Introduktion till normativ etik Exempel 1. Om vi inför en samvetsklausul för barnmorskor kommer vi snart att införa en samvetsklausul för alla yrkesgrupper och då kommer inte brevbärare dela ut post och skogsarbetare inte avverka skog. Exempel 2. Om vi inför en samvetsklausul för barnmorskor kommer vi snart att förbjuda fri abort. 2017-11-04 Kommunikationsplanering och presentation.

Det här är den typ av etik i filosofin som undersöker frågan om vad vi förstår, vet och menar när vi pratar om vad som är rätt och vad som är fel.
Tieto oyj stock

Skolor: Agnosticism ·.

centrala etiska begrepp, till exempel autonomi och integritet, beroende och oberoende, värdighet, hälsa och livskvalitet; sambandet mellan etik och politik,  7 feb 2021 Metaetik eller grundläggande etik försöker bestämma moralens natur i allmänhet och utarbetar till exempel semantiska analyser av moraliska  14 maj 2018 Till exempel om dödsstraff är moraliskt försvarbart eller vems ansvar det är att stoppa den globala uppvärmningen. Eftersom vi vägleds av svar  De moraliska dygderna kan en individ träna upp och bli bättre på genom att praktisera dem. De dygder man kan träna sig i är till exempel rättvisa och mod.
Proletär tidning

gu mediearkivet
ekonomifakta rakna ut skatt
karlshamn energi kontakt
öppettider visby flygplats
ste0hen king

En grupp teoretiker som vill återföra den tillämpade etiken på verkliga konkreta fall, istället för märkliga hypotetiska, principiella exempel, har myntat termen applied applied ethics ("tillämpad tillämpad etik") för sin verksamhet. Se även. Normativ etik; Metaetik

Kontrollera 'metaetik' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på metaetik översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.


Korv ingvars solna meny
fullmakt 3

Metaetik kallas ibland värdeteori. Värdeteori kan dock vara ett något vidare begrepp, som innefattar även studiet av andra typer av värderingar än moraliska, till exempel estetiska. De vanligaste typerna av värderingar som studeras är dock de moraliska, varför termerna ofta används parallellt.

Gillar du att fundera, tvivla, ifrågasätta och försöka tänka nya tankar? Ja då har du kommit rätt! Tanken med denna sajt är att vi ska kunna diskutera allt från om glaset är till hälften tomt eller till hälften fullt till diskussioner om de antika grekernas filosofier och precis allt annat som har med just filosofi att göra. Exempel på en sådan översättning kan vara att ”det rätta” är lika med ”det som gör människor lyckliga.” Poängen med detta är att det moraliska språket ofta kan verka abstrakt och svårgripbart, och begrepp som ”godhet” eller ”rättvisa” kan verka hopplösa att definiera. Metaetik kallas ibland värdeteori.