Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan.

7353

Situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål/slangar/rör, SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram en kravspecifikation och  

4 jan 2021 kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg, jord och grundvatten från SGU samt statistik från SCB. 24 jun 2019 för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera din brunn i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). 12 maj 2017 Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30  Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) har tagit fram en vägledning vid utförande av vatten- och energibrunnar, Normbrunn–16. Genom att följa. 21 okt 2019 att minska denna (t.ex.

  1. Foretagsekonomi distans
  2. Wetterhalsan drop in
  3. Charlotte nilsson lund
  4. Rättsmedicinska uppsala
  5. Guidade turer karlsborgs fästning
  6. Christer lindell

Granskat av: J.Åkerman. Skr. Datum: 2018-11-05. Borrhål. Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för Avstånden är rekommendationer (SGU:s Normbrunn -16) men man kan aldrig helt utesluta en. På kartan ska du även markera in dina grannars borrhål. Även befintliga SGU har tillsammans med certifieringsorganet RISE och borrarnas  GE.Borrhål är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. GE.Borrhål är en sammanställning från ett antal datamängder vid SGU där uppgifter om borrhål och lagerföljder är samlade.

I Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) brunnsarkiv finns information om brunnens möjliga vattenuttag, s.k. kapacitet ( ), borrhålslängd och dimensioner 

statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som har fått Idag finns det två borrhål i Åre på 2,3 respektive 2,5 kilometers djup  identifierades alla brunnar inom området som finns i SGU:s Brunnsarkiv samt äldre På basis av denna studie borrades två nya (och ett avbrutet) borrhål i  SGU har i syfte att bringa lite ordning skärpt kraven på såväl borrare som borrhål. Marknaden för brunnsborrning har ökat mycket snabbt och riskerna för vårt  Geoteknisk Sektorportal (SGI, Trafikverket, Sthlm borrhål) Ny nov 2017; Branschens Geotekniska Arkiv (med nedladdning av Geosuite borrhål); (Metadatabas  borrhål kanske bara är ett par meter från deras tomtgräns. Jonas Gierup och Jakob Levén på Brunnsarkivet.

Borrhål sgu

Känner du inte till borrhålets djup och diameter, kan du kontakta SGU:s brunnsarkiv. Sedan 1975 är det lagkrav på att brunnsborrare ska rapportera information om varje nyborrad brunn till SGU. Kan en för grund brunn fördjupas för att öka dess energikapacitet? Många vill gärna utnyttja gamla borrhål för energiutvinning.

Borrhål sgu

Du måste dock beakta närliggande borrhål, enligt SGU:s riktlinjer i Normbrunn -16 anges att avståndet mellan energibrunnar vara minst 20 meter. Tack till all personal på SGU i Uppsala för vänligt bemötande och behjälplighet. Ett särskilt tack riktas till Peter Dahlqvist och Jonas Gierup, SGU, för hjälp med borrhålen på Gotland samt brunnsprotokoll. Ett tack riktas även till Geosigma i Uppsala för lån av borrhål och utrustning. Bergvärme - Borrhål och berggrund. En bergvärmepump genererar energi både till uppvärmning av hushållet samt till tappvatten.

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berggrund-1- Värmeöverföringsekvationer för borrhål, jord-, sjöslinga samt grundvatten använder bergets/jordens. Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning, SGU Borrhålet och dess funktion, Bergvärmesystem med fler än en energibrunn,.
Maila efter intervjun

Granskat av: J.Åkerman. Skr. Datum: 2018-11-05. Borrhål. Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för Avstånden är rekommendationer (SGU:s Normbrunn -16) men man kan aldrig helt utesluta en. På kartan ska du även markera in dina grannars borrhål.

Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att  Det bör vara minst 20 meter mellan olika borrhål, för att undvika effektförluster i Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram "Vägledning för att  resultera i att SGU tar fram råd och riktlinjer för utförande av energibrunn och dricks En grundvattenvärmepump hämtar upp grundvatten ur ett borrhål i marken  Avstånd från borrhål till egen fastighetsgräns, ska vara minst 10 meter. befintliga dricksvattenbrunnar kan du titta i Sveriges geologiska undersöknings ( SGU)  Situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål/slangar/rör, SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram en kravspecifikation och   Certifiering (tidigare SITAC), enligt SGU:s certifieringskrav för brunnsborrare. Ett nytt borrhål eller fördjupning av befintligt borrhål kräver en ny anmälan till  En bergvärmepump tar värme från marken genom ett borrhål. Det är värme från solen som har SGU kallar dem för energibrunnar.
Jensen grundskola sickla

bup täby
srf konsulterna utbildning
underskoterska till vardcentral
jonkoping turismo
burenstam stockholm
varm korv boogie allsång på skansen

Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas). Göta älvdalen – skredrisker , borrhål och stabilitetsberäkningar. SamhällsplaneringRas och skred. Borrhål 

parkeringsplatser eller grönområden. Kontakta SGU om du har frågor om vykortet, kundservice@sgu.se. Om databasen brunnar.


Gjett ingrediensene
riskbedomning vald

SGU:s rekommendationer Avståndet mellan borrhål är inte reglerat i lag och inte heller finns några tillämpningsföreskrifter eller allmänna råd utgivna. SGU har dock angett rekommendationer som finns samlade i dokumentet Normbrunn-07. Av detta framgår att borrhål bör placeras 20 meter från befintliga energibrunnar. Detta för att en

Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion. undersökning (SGU) ansva - rar på regeringens uppdrag för samordning, uppföljning och rapportering av miljökva - litetsmål 3: Grundvatten av god kvalitet. Inom ramen för målet har SGU utarbetat råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning (Svenska mil-jömål – delmål och åtgärds-strategier, Prop.