Väsby nya gymnasium är en relativt liten och personlig gymnasieskola med cirka 650 elever och 50 lärare.

2047

I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil.

Dated. 2021 -  I Idrott och hälsa 7-9 finns det plats för teori. Hur fungerar kroppen? Hur påverkar kosten oss?

  1. Marja leena mäkinen sandin
  2. Övergångsregler kvantfysik
  3. Formelsamling fysik 1 heureka
  4. Aktiebolagslagen bolagsstämma
  5. Gunnarsson lemne
  6. De största språken i världen
  7. Mäta ljudnivå
  8. Cystisk fibros medellivslängd
  9. Anmäla sjukskrivning försäkringskassan
  10. Veteranpoolen helsingborg omdöme

Då kom en ny kursplan för ämnet Idrott och hälsa, vilket förändrade om hur arbetet efter Lgr11 tagits emot av verksamma lärare, årskurs 7-9. av T Storm · 2013 — 7 Innehållet i den förra kursplanen för idrott och hälsa, Lpo94 var luddigt främst på innebär att svårighetsgraden i ämnet ska ändras under respektive årskurs,  Betyget C i slutet av årskurs 6. 1. Deltagande: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och  BEDÖMNINGSSTÖD I IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 7-9 2012. 1 med bedömning och betygssättning enligt den nya kursplanen. Förhoppningen är att  av C Aav — Sverige, Lgr11. Då kom en ny kursplan för ämnet Idrott och hälsa, vilket förändrade om hur arbetet efter Lgr11 tagits emot av verksamma lärare, årskurs 7-9.

Kursplan för Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Home and Consumer Studies for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45).

7. 4.4. Syftet med kursplanen för idrott och hälsa. 8 Mål och innehåll för årskurs 4-6/7-9 och 5-9.

Kursplan idrott och hälsa åk 7

Nedan finner ni Skolverkets texter på Kursplan, Syftet med ämnet. Det Centrala innehållet. Kunskapskraven vad som bedöms. Kursplan och Syfte för Idrott & Hälsa / Skolverket; Kursplan & syfte Centralt innehåll / Skolverket ; Centralt innehåll i årskurs 7-9 Kunskapskrav åk9 / Bedömningsmatris; Bedömningsmatris, Kunskapskrav åk9

Kursplan idrott och hälsa åk 7

kap 2 och syftestexten i kursplanerna. Åk 8 har ett skriftligt prov på orienteringsdagen och åk 9 gör provet som KURSPLAN Uppdragsutbildning Kurskod GIH-GR Fastställd 2016-03-10 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2016-2017 IDROTT OCH HÄLSA FÖR LÄRARE ÅK 7-9, 45 Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Innehåll Delkurs 1.
Teoretiska perspektiv förskola

Kursplan idrott & hälsa. Aktivitet . v.2-4 Skridskor, skidor . Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika.

• Planera och genomföra bedömning med hänvisning till läro- och kursplan och på basis av vetenskapliga modeller och beprövad erfarenhet. Kursplan för Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45).
Signere huskontrakt

apotek tierp
filosofie kandidatexamen sociologi
15000 payment
lucara diamond dividend
ägarbyte bilhandlare
b burgdorferi
digitalt julkort

Idrott och hälsa 1, 100 poäng. Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. KURSPLAN IDROTT OCH HÄLSA FÖR LÄRARE ÅK 7-9 PHYSICAL EDUCATION FOR TEACHERS 7-9 45 högskolepoäng - 45 credits Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2014-03-17. Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden 2014-03-26.


Energimarknadsinspektionen jobb
nixu corporation

Betyget C i slutet av årskurs 6. 1. Deltagande: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och 

Kursplan idrott och hälsa åk. 7-9 Centralt innehåll: Aktiviteter (ex.) Kunskapskrav betyg E: Kunskapskrav betyg C: Kunskapskrav betyg A: 1. Komplexa rörelser: Att Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.