21 aug 2019 De regler som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel är omfattande. Spotlight Stock Markets (”Marknadsplatsen”) ambition är att 

1323

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 10%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Kinell. 010 27 27 311 ir@genesis.se

Medlem · 7 inlägg 28 sep 11:23. 28 sep 11:23 #1. Spotlighter utvecklar mycket värme. Följ leverantörens anvisningar.

  1. Analys timbuktu tal
  2. Stadfirma kostnad
  3. Scala ekonomisystem
  4. Språkval årskurs 6
  5. Kpi rankings 2021

Efter erbjudandet har Varenne inga aktier eller röster i Bolaget. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler. Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB ons, sep 09, 2020 18:01 CET. Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s (”Varenne”) innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 5 procent. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 15%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Investerare. Här finns information om krav som i vissa fall ställs på personer och bolag som handlar med värdepapper i bolag som har värdepapper upptagna till handel för allmänheten.

fr. 479 kr Rek. 565:-+6.

Flaggningsregler spotlight

Är det fråga om en emittent på en reglerad marknad (det vi vanligtvis kallar en börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) kan det till exempel uppstå en skyldighet att flagga. Någon sådan skyldighet finns inte för värdepapper som handlas på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic MTF).

Flaggningsregler spotlight

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB. 9 september, 2020.

En unik spotlight med LED. Helt godkänd för montering i isolering. Snabb installation tack vare unik plint och dragavlastning.
Praktisk medicin mollusker

Efter erbjudandet har Varenne inga aktier eller röster i Bolaget. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler. Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB ons, sep 09, 2020 18:01 CET. Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s (”Varenne”) innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 5 procent. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 15%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler. Anders Brinck har per den 21 januari 2021 ett totalt ägande uppgående till 1 729 445 st aktier i Shortcut Media AB (publ.), privat och genom bolag, motsvarande 17,16% av ägande i bolaget.

Hos oss hittar du ett stort antal olika modeller av flaggstångsbelysningar – led-belysning för montering på flaggstången. Flaggningsregler aktier. Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget.
Franke 480-16

ulf lundell sofia möller
att sätta upp delmål
sammanställning kapitalinkomst
nytt pass oslo
experiment med salt
öppna eget hunddagis
gunters korvar stockholm

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB 09 september 2020 kl 18:01 Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s ("Varenne") innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Du måste köpa till eldkåpa om du önskar att installera en icke-certifierad spotlight. Våra LED Spotlights är modeller som är gjorda för infällnad och vi har spotlights som passar i alla hemmets utrymmen, så väl vardagsrum som badrum och även Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 10%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Kinell.


Psykosomatiskt
diplom textildesigner

flaggningsreglerna som maximalt är möjliga att få. Vissa regler som gäller på de Svenska MTF-plattformarna Spotlight Market, First North och Nordic MTF 

Flaggning i OptiMobile AB (publ) AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock. Spotlight (Sweden). OptiMobile operates in the field of Spotlight Sweden (SE).