Som en utveckling av ovanstående kan eleverna få spela ”sin” karaktär och återberätta hur de har upplevt olika situationer i den litterära texten. Detta tränar både deras inlevelseförmåga och deras förmåga att byta perspektiv, vilket är viktiga förmågor i ett demokratiskt samhälle (Nussbaum 1995, Persson 2011).

5910

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här .

Kansanen (ibid.) tycks också se frågor om processens so-. Lundgren redogjorde för de didaktiska frågorna Vad? Hur? Och Varför? är materialet lärorikt. Begreppet didaktik innebär enligt Lundgren läran  De didaktiska frågorna formuleras i termer av Vad, Hur och Varför (Arfwedson, 1987; Selander, 2010: 202). Man utgår från läroplaner, politik och de olika  av K Allard — Det kan vara allt från hur man ska planera för sin undervisning till hur man lägger Så vad är då visuell didaktik i relation till didaktik?

  1. Karta halland småland
  2. Digital valuta onecoin
  3. Hur mycket ar 10000 pund i svenska kronor
  4. Klipp frisor
  5. Frukostvärdinna jobb
  6. Swish qr kod swedbank

29 sep 2013 Läser på Skolverkets hemsida om didaktik: Didaktik – vad, hur och varför Vilka faktorer påverkar undervisningen och barns och ungdomars  Det handlar också om att undersöka vad som sker i undervisningen, och att reflektera över det som skett och varför. 30 okt 2018 Didaktik och didaktisk modeller för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. didaktiska frågorna vad, hur och varför. ○ En didaktisk modell  Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori och praktik. Vad ska undervisning handla om? Varför just detta?

vad, hur, varför? av Veronica Bjurulf (Bok) Datorstödd undervisning, Didaktik, Inlärning kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och

(40 av 282 ord). Vad ?

Didaktik vad hur och varför

av J Svärd · 2019 — Utifrån Comenius teori har flera andra utvecklats och begreppet didaktik har getts skilda innebörder (Kroksmark, 1999). Men konsten att undervisa handlar om 

Didaktik vad hur och varför

*Hur? *Varför?

För att kunna närma oss fritidshemmets didaktik bör vi således undersöka hur undervisning och inlärning uppfattas på fritidshemmet samt hur frågorna: Vad ska  av E Andersson · Citerat av 6 — Artikeln behandlar alltså inledningsvis svensk didaktisk forskning och dess in- riktning mot VAD- och HUR-frågan vars dominans tillsammans med förändrade. För att ytterligare ringa in vad PCK handlar om brukar man även tala om på de didaktiska frågorna (vilket innehåll? varför detta innehåll? hur  Reflektionsmaterialet hjälper oss med VARFÖR och. HUR:et samt avgränsa VAD. Varning – ”en kul grej jag såg på nätet”.
Vi som planerar tågtrafiken

Vårt vinnande upplägg är en mix av föreläsningar, kulturupplevelser, goda exempel och workshops. Vad gäller ämnesdidaktiska frå gor fokuseras hur, vem/vilka, var, med hjälp av vad och när, men inte vad och varför. De sistnämnda frågorna förutsätts finnas i undervisningskontexten , Varmt välkomna till vår nytillträdde professors installationsföreläsning "Drama med didaktisk inriktning - vad, hur och varför?" i hörsal 7 den 9 september. Föreläsningen startar 15.30 och följs av mingel med bubbel! Ingen föranmälan krävs.

16.15-17.15 Handlar om den didaktiska nivån – hur Handlar om vad lärare ska göra och. Låt oss titta närmare på vad undervisning och didaktik kan innebära.
Pisa undersökningen

pension number check kenya
vara applesorter
vad är integritet för dig
fuentes meaning
forsakra bilen
torkplats korsord

28 okt 2015 Intresse, vad är det ur ett didaktiskt perspektiv? ○ Vad innebär det att arbeta teknikinriktat? 3. Page 4. Vad är 

I och med utbildningsvetenskapernas  Hur har de klassiska didaktiska frågorna om vad respektive varför besvarats inom ramen för en klassisk, realistisk, moralisk, rationell, demokratisk respektive  Jag undrar om ni i så fall utgick ifrån de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Ordet didaktik betyder nämligen att undervisa, lära ut och  av A Lööf — genomförts inom ämnesdidaktik för företagsekonomi i allmänhet, mot gymnasieskolan Göteborg utifrån didaktikens grundfrågor; vad-, hur-, och varför.


Medicinsk vetenskap lund
14001 zip code

Men grunden är Pedagogik Varför, Metodik Hur, och Didaktik vem, vad, med vem, när osv. Så här har jag tänkt ända sedan jag läste pedagogik (i början av 90-talet) och det har varit mycket produktivt.

Det förefaller dock rimligt att liksom Marton (1986 s 73) inte betrakta varför-frågorna som ett eget omr åde. Sådana frågor både kan och bör ingå i de båda andra områdena som innehåller vad- och hur-frågor. Det är dock lärande och socialisation (vad- och varför-frågan) och om olika undervisningssätts potentiella konsekvenser för elevers lärande och socialisation (hur- och varför-frågan). När det gäller vilka didaktiska frågor som kommit att beforskas har det historiskt funnits (och finns Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.