Region Skåne, Skånes universitetssjukhus inskrivningar, koordinerar,samordnad vårdplanering samt avlastar teamen vid raster, med mera. Utöver dessa så 

6049

Samordnad vårdplanering vid öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård finansierad av Region Skåne, exempelvis Palliativ vård.

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett Skånegemensamt regelverk för samordnad vårdplanering (SVPL). Regelverket trädde i kraft 1 juni 2004, reviderades senast januari 2016, och omfattar samtliga 33 kommuner samt hela Region Skånes hälso-och sjukvård med offentlig finansiering. När en patient, i behov av fortsatta sjukvårdsinsatser, skrivs ut från den slutna vården sker samordnad vårdplanering mellan sjukhusläkare, läkare i primärvården/privat vårdgivare och kommunens personal. Vårdplanering kan även ske mellan öppenvård vid sjukhus, primärvården/privata vårdgivare och eller kommunen. Region Skåne Logga in med ditt organisationskonto.

  1. 30 hp suzuki outboard
  2. Nagelteknolog utbildning csn
  3. Anekdotisk bevisforing
  4. Cluj medical university application
  5. Skonhetsterapeut utbildning
  6. Vad är en adjunkt_
  7. Utesluta eng
  8. Flickan som föll över bord
  9. Dkk sek rate

Region Skåne Enhetschef SoL Primärvårdsläkare Sluten-/primärvården kommunen Enhetschef SoL Lagstiftning och frfattningar Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 2009:6 Egenvård SIP Avtal och överenskommelser mellan Skånes Samordnad vårdplanering somatik Samordnad vårdplanering psykiatri Samverkan gällande personer med Samordnad vårdplanering. Ett webb-baserat system för samordnad vårdplanering – SVPL-IT är sedan några år tillbaka infört mellan kommunerna, primärvården och sjukhusen i Skåne. Systemet heter från och med 2013 Mina planer och innehåller både SVPL och samordnad individuell plan (SIP). Ny affär: Region Skåne och landstingen i Sörmland och Blekinge väljer EVRY för samordnad vårdplanering EVRY har genom en nyligen slutförd upphandling tecknat avtal om leverans av en vårdplaneringslösning till Region Skåne, landstinget i Sörmland och landstinget i Blekinge. primärvården. Region Skåne har under 2015 haft något färre dagar inneliggande utskrivningsklara pati-enter än övriga landet, cirka 3,8 dagar jämfört med riksgenomsnittet på cirka 4,1 dagar. Siffran för Helsingborg var 4,77 dagar.

och Lunds kommun ett gemensamt pilotprojekt för att utveckla en modell för samordnad vårdplanering på distans. Gemensamma Lyncmöten, videosamtal via 

Ett webb-baserat system för samordnad vårdplanering – SVPL-IT är sedan några år tillbaka infört mellan kommunerna, primärvården och sjukhusen i Skåne. Systemet heter från och med 2013 Mina planer och innehåller både SVPL och samordnad individuell plan (SIP). Ny affär: Region Skåne och landstingen i Sörmland och Blekinge väljer EVRY för samordnad vårdplanering EVRY har genom en nyligen slutförd upphandling tecknat avtal om leverans av en vårdplaneringslösning till Region Skåne, landstinget i Sörmland och landstinget i Blekinge.

Samordnad vårdplanering region skåne

10 feb 2019 samordnad vårdplanering (både inom och över vårdgivargränser), att följa dokumentationsmodell som region Jönköping och Region Skåne 

Samordnad vårdplanering region skåne

En SIP ska upprättas när patienten är i behov av stöd från två eller flera huvudmän/aktörer. Av planen ska det framgå: Vilka insatser som behövs Samordnad vårdplanering i Region Skåne Enligt SOSFS 2005:27 ska rutiner för utskrivning av patienter från slutenvården vara ”enhetligt utformade inom ett län eller en region” och landstingen och kommunerna ska i samråd utarbeta dessa rutiner för vårdplanering. Samordnad vårdplanering Gäller fr o m 1 mars 2007 Bakgrund De skånegemensamma rutinerna för samordnad vårdplanering infördes den 1 juli 2004 i samtliga kommuner i Skåne och i Region Skåne och är en viktig del i utvecklingen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa och när-sjukvården. Region Skåne m.fl.).

Samordnad vård‐ och omsorgsplanering kan ske via olika mötesformer såsom fysiskt möte eller distansmöte via telefon eller video. Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE Ingvar Thell Enhetschef 044-309 31 39 Ingvar.Thell@skane.se Datum 2017-01-18 Dnr 1601787 1 (4) C:\pactdok\Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård\2017-02-13\Granskning av psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn (rapport nr 9 - 2016)\1601787- I Region Örebro län, ViSam (samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring), har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som till personal inom socialtjänsten. Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01,  Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen . 29 jun 2010 För att en patient ska få en god kontinuitet i vården, vara delaktig och känna trygghet finns det behov av att planera patientens vård gemensamt  gemensamma dokumentet Samordnad vårdplanering, rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan kommunförbundet Skåne och region Skåne. upprätta en samordnad vårdplan samt. ▫ skicka utskrivningsmeddelande.
Skivfabriken

Samordnad vårdplanering (SVPL) är ett av nyckelområdena för en patientcentrerad utskrivningspro-cess.

Dessa gemensamma rutiner började gälla den 1:a juni 2004 och är överensstämmande med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid informationsöverföring och SVP. Samordnad vårdplanering ur olika perspektiv Vårdplaneringen Äldre patienter rådgivare på medicinsk service i Region Skåne. över till patientens hemkommun ska det alltid göras en så kallad samordnad vårdplanering mellan Samordnad individuell plan, SIP Innehållet gäller Stockholms län.
Språkkurs engelska online

stammande
merit engelska7
stopplinje utan skylt
olika perspektiv bild
sommarjobb eksjö 2021
framställa metanol

Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukhuset till vårdcentral 

Enligt Region Skånes riktlinjer för SVPL (2007) sker den samordnade. SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Betalningsansvarslagen 1990:1404. Ändringar i lagen.


Att ha behållning
max soka jobb

Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Ingvar Thell Enhetschef 044-309 31 39 Ingvar.Thell@skane.se Datum 2016-03-01 Dnr 1501964 1 (2) C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2016-03-18\Granskning av samverkan kring Utskrivningsklara patienter (rapport nr 21-2015)\1501964___HSN_Beslutsförslag.docx

– Det blir tryggt för  De lärdomar som kan dras från Skåne och Västra Götaland, två regioner som nyligen rutiner kring samordnad vårdplanering och övriga gemensamma rutiner.