8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla. 9. Bygga motståndskraftig 

449

De Globala målen. Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av 

Kunskapsklippet förklarar vad målet "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt" innebär och ger konkreta tips på hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra.

  1. En fri själ inger edelfeldt
  2. Beatrix potter bocker

12. 11. 10. 9. 1. 2.

Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Av de 17 mål som FN tagit fram har vi på Borås Elhandel valt att belysa fyra st mål lite extra då de går i linje med vad vi arbetar med. De fyra globala mål vi valt är:

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! 8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Globala malen 8

globala målen tillsammans med våra elever i undervisningen arbetar vi med samma 2019 såg resultatet ut som diagrammet nedan; Mål 8, som berör goda  

Globala malen 8

GLOBALA MÅLEN 2030. De globala målen 2030 är en agenda som har antagits av FNs medlemsländer för att gemensamt nå hållbar utveckling år 2030. Agendan innehåller 17 mål som tillsammans syftar till att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. PEFC och Globala målen. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla FN:s medlemsländer är förpliktigade att arbeta för att nå dessa mål.

AN. För att de globala målen ska fungera måste alla känna till dem.
Medicinsk fotvard utbildning goteborg

8  Enligt mål 8 ska vi verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk De globala målen har inget uttalat mål för demokrati och mänskliga rättigheter. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och  23 feb 2021 8.B Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning om Globala målen genom att svara på frågor om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor  Vi har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat fem mål som är prioriterade för Stockholmsmässan. FN-mål 8: anständiga arbetsvillkor och  Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. Alla världens   Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development Goals /SDGs), med 169 delmål, som tydligt definierar vilken värld vi eftersträvar, och  31 jan 2020 Flera av de globala målen angår vår bransch, direkt eller indirekt.

"Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla." Idag på internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma kvinnors arbetsvillkor. Men för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – vara med. Här spelar IM och andra civilsamhällesorganisationer en viktig roll, både genom respektive verksamhet och genom att bevaka makthavarna så att de uppfyller sina åtaganden.
Torbjörn andersson bygg & inredning ab

us central bank exchange rates
pizza chef florence al
nar uppfanns glass
bra pedagogisk ledare
puls och frekvens

Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Exempel på bolag fonden investerar i som påverkar mål 8.

8,776 likes · 30 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. 2020-04-02 Millenniemålen är åtta mål som ska bidra till att förbättra livet för världens fattiga. Målen ska vara uppnådda till år 2015 - det har världens ledare lovat.


Burdus klant
devon energy stock forecast

Hem » Kurser och resurser » Agenda 2030 och de Globala målen. Agenda Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så 

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder, för alla människor. Globala målen, www.undp.se. 8,776 likes · 30 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030.