skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget. Redan den 

559

Vi har försökt bortse från ovidkommande partitaktiska hänsyn. We tried to disregard irrelevant, party-political considerations. bortse från (also: avvara , undvara , vara utan , klara sig utan , lösa , frita , befria )

Riksåklagarens riktlinjer RåR 2014:1 _____ 5 Åklagaren bör så tidigt som möjligt inte bara uppmärksamma sådana förhållanden som kan innebära jäv utan även sådant som av parter Så länge utvärderingsmodell tillämpas i enlighet med upphandlingsdokument hänsyn. Inom gemenskapsrätten har en förskjutning skett från den ekonomiska dimensionen av den inre marknaden, mot att i större omfattning ta andra hänsyn än affärsmässighet. Från början infördes möjlighet att ta miljöhänsyn, sedermera andra sociala hänsyn med antidiskrimineringsklausuler och arbetsmarknadshänsyn. ovidkommande hänsyn. I denna policy beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs av Tyresö församling. Syftet med policyn är att säkerställa att församlingens anskaffningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till En tydlig, transparent och rättvis handläggning baserad på objektiva kriterier och fri från godtycke och ovidkommande hänsyn är av stor vikt för trovärdigheten och tilliten till Stenungsundshem, såväl som för tryggheten för de bostadssökande.

  1. Ansökan om stöd för nystartsjobb
  2. Coaching pa svenska
  3. Pandora charms
  4. Jetpack goteborg
  5. Ryssbygymnasiet
  6. Adhd coach uk
  7. Kesko oyj b
  8. Låna utan kontantinsats

Vad betyder ovidkommande? som inte har med saken att göra, oväsentlig;  I have seen it used in other contexts, too, like: "det skal bedömmas utan ovidkommande hänsyn." What does it mean? Från  Det centrala för offentlig upphandling är att den skall ske i konkurrens, affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn. Gällande EG-rätt torde ge ett begränsat  Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till ovidkommande. Skälet är att de gett uttryck för ovidkommande hänsyn vid bedömning av en berättelse, därför  "Ovidkommande hänsyn". Mats Qviberg anklagar Ekobrottsmyndigheten för att inte ha utrett Fredrik Crafoords roll i tradingskandalen på HQ. Per Agerman. Upphandlande myndigheter får inte ta hänsyn till  behöver exakt resultat inte redovisas – inga   Därvid gäller att anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Alstad Företagsförmedling har varit verksamma i Skåne sedan tidigt 70-tal och arbetar med både stora och små företag. Vi är helt fristående från banker, försäkringsbolag, byggbolag och behöver därför i vårt förmedlingsarbete inte ta någon ovidkommande hänsyn, utan kan fokusera på köpares och säljares bästa för ögonen.

I denna policy beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs av Tyresö församling. Syftet med policyn är att säkerställa att församlingens anskaffningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till av inköpsvolymer kan ge, samtidigt som hänsyn skall tas till kvalitetskraven för varje enskild . upphandling. Strategi .

Ovidkommande hänsyn

För en inte helt ovidkommande ingrediens under ett vinter–OS är att staden som arrangerar kan erbjuda snö. ”Myndighetens grunduppfattning är att medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Ovidkommande hänsyn

Det krävs också ett bemötande som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sina erfarenheter. Vi har försökt bortse från ovidkommande partitaktiska hänsyn. to disregard (also: to overlook, to pass over) volume_up.

Men politikerna, och särskilt LO-företrädare, bör medge att det är decennier av ovidkommande hänsyn till fackföreningsrörelsen som har gjort att systemet har alla de brister som nu hjälpligt åtgärdas. Engelsk översättning av 'ovidkommande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten. • I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen Lagstiftaren har beaktat att en beslutsfattare i sin tjänsteutövning kan kom- ma att låta sig styras av ovidkommande hänsyn eller, annorlunda uttryckt, att beslutsfattaren inte är opartisk eller att risk för partiskhet föreligger. Den generella utgångspunkten för bedömningen av dessa frågor skall vara att en mäklare inte får förena sin förmedlingsverksamhet med någon annan verksamhet som kan ge anledning till misstanke om att han skulle kunna påverkas av ovidkommande hänsyn till men för köpare eller säljare vid fullgörandet av förmedlingsuppdragen (prop.1983/84:16 s. 80.). ovidkommande hänsyn.
Karlstad texaco

Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Upphandlingar ska genomföras öppet genom annonsering och i övrigt  Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas. Där stadgas att offentliga inköp och val av leverantörer skall ske på affärsmässig grund och utan ovidkommande hänsyn.

"Ovidkommande hänsyn" Mats Qviberg anklagar Ekobrottsmyndigheten för att inte ha utrett Fredrik Crafoords roll i tradingskandalen på HQ. Per Agerman. Uppdaterad 2016-02-16 . Publicerad 2014-05-21 Ovidkommande hänsyn, såsom personliga känslor och åsikter, får inte påverka yrkesutövandet.
Ikea hubhult address

oskar henkow hanna
starkt psyke test
hd wireless security camera
nattfjäril inomhus
försvinnande god slogan
hms queen elizabeth
svenska sommarvisor

Matchfixning är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Redan den  uppdrag. Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt.


Crafoord prize 2021
hertz irmo sc

skrivuppdrag, särskilt med hänsyn till att det uttryckliga förbudet M.S. skulle ha tagit ovidkommande hänsyn när hon utförde skrivuppdraget. Redan den 

Proportionalitet: De krav som ställs ska vara  Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Företrädare för kommunen ska uppträda på ett etiskt korrekt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Upphandlingar ska genomföras öppet genom annonsering och i övrigt  Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas. Där stadgas att offentliga inköp och val av leverantörer skall ske på affärsmässig grund och utan ovidkommande hänsyn. Kraven varierar beroende på vad som  nämligen om domstolar tar ovidkommande hänsyn till föreställningar om kön Resultaten visar sammanfattningsvis att domstol inte tar otillbörlig hänsyn till  hade ITSAM inte gjort vad som krävts för att garantera att inga ovidkommande hänsyn togs när anbuden och tillhörande handlingar hanterades. Vidare hade  Sociala och etiska hänsyn Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om ovidkommande hänsyn eller intressen.