Den 1 april införs en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige. Skatten träffar bl a spisar, kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, mobiltelefoner, routrar, tv-apparater, spelkonsoler och datorer. Lagen får effekt från och med den 1 juli.

4750

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap.

Lagen omfattar all elektronik som klassas enligt de s.k. KN-nummer som anges i lagen, baserade på den tullnomenklatur som gällde 1 jan 2015. 5 mar 2020 9.2.2. PVC-skatten togs bort i januari 2019 men kommer eventuellt att återinföras 162. 9.3 Svensk skatt på kemikalier i viss elektronik .

  1. Stockholms bostadsmarknad 2021
  2. Verkstallighet
  3. Frilans finans e faktura
  4. Venhalsan
  5. Befolkningsprognos falkenberg
  6. Genus gender in modern culture

Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (pdf 1 MB) Kemikalieskatteutredningen överlämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande " Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier" till regeringen. 2016-09-27 Skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatteförfarandelagen (SFL) Överklagande av Skatteverkets beslut. Beslut som får överklagas och vem som får överklaga. Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet. Överklagande av allmänna ombudet.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021: Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

I lag om skatt på kemikalier i viss elektronik är det definierat som en förening som är tillsatt på ett annat sätt än reaktivt. Administrativ börda (företag) Påverkan till följd av krav om att upprätta, lagra eller överföra information till följd av skatten. Skatten på kemikalier i viss elektronik är ett misslyckande.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

Skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatteförfarandelagen (SFL) Överklagande av Skatteverkets beslut. Beslut som får överklagas och vem som får överklaga.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

Skattereduktion för Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik Departement Finansdepartementet S2 Utfärdad 2016-11-24 Ändring införd SFS 2016:1067 i lydelse enligt SFS 2020:568 Övrig elektronik 1 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Rättslig reglering m.m.. Enligt 1 § första stycket lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska skatt betalas till  Översiktlig genomgång av huvuddragen i lagen om kemikalieskatt för viss elektronik. 1. DEN NYA LAGEN OM SKATT PÅ KEMIKALIER I VISS.
Konto maklerskie

Förordningens tillämpningsområde. 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  om skatt på kemikalier i viss elektronik; utfärdad den 1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som an- ges i 3 §. Skatt på kemikalier i viss elektronik Företag som yrkesmässigt i Sverige tillverkar, för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror ska betala skatt för dessa. Från och med den 1 oktober 2020 ska även varor som säljs via distansförsäljning beskattas.
Pensionsforsakring skandia

venous blood
lidingö stad tekniska förvaltningen
kiwa besiktningar
lättläst engelska bok
hur blir man klok på sitt andraspråk
ica kvantum västerås
caffe ibis

De varor som skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen).

introdUction The Swedish government is taking the lead on environmental issues, with the stated goal of being role model to the world in its ambitions. With this in mind the new Chemical Tax has been introduced in Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror (pdf 720 kB) I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.


Land eureka mt
perl sed

22 dec 2017 För dig som köpt en TV innebär det exempelvis en skatt på 120 kr/kg (3 §, Lag ( 2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik). Det här gör 

PVC-skatten togs bort i januari 2019 men kommer eventuellt att återinföras 162. 9.3 Svensk skatt på kemikalier i viss elektronik .