Opprinnelig trykket som HiO-notat 2004 nr 11, 1.opplag trykket 2004I dette kompendiet har jeg forsøkt å se etikk, menneskesyn og verdier i sammenheng med psykisk helsearbeid. I møte med pasienter står man ofte i vanskelige situasjoner med mange avveininger. Kompendiet er ment å formidle en grunnlagstenkning som ligger under og påvirker våre faglige valg og vurderinger.

7848

Etter gjennomgang av tema og problemstilling vil jeg videre i oppgaven presentere relevant teori. Psykiatrisk sykepleie, Travelbee og Hummelvolls sykepleieteorier og til slutt den psyki-atriske pasienten. Etter det kommer diagnosen Paranoid Schizofreni og temaer som er re-levnte for oppgaven. Disse temaene er møte, kommunikasjon, etikk og lovverk.

Bok Alle hjerter gleder seg Carole Matthews pdf. Bok Bortenfor skillet mellom teori og praksis Hillevi Lenz Taguchi pdf. Bok Brev fra de troende Jon Michelet pdf. Bok Den ukjente gravør Kari Elisabet Svare pdf.

  1. Turning stone resort
  2. Årets lärare 2021 nominerade
  3. Sok doris
  4. Bengt manninen
  5. Hur kan man skriva ett cv
  6. Hasselblad center göteborg
  7. Spara i rantefonder 2021
  8. Kulturkrock i sverige
  9. Mankar camoran paradise

Akademika forlag, Oslo (135 sider) Eriksen, Thomas Hylland red (2010): Flerkulturell forståelse. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 2-6 (96 sider) Hva er Kommunikasjon? •Kommunikasjon er noe vi gjør hele tiden, så lenge vi er våken og sammen med noen. Det er viktig å vite at kommunikasjon er ikke bare hva vi sier, men også hvordan vi sier det og hva slags signaler vi sender ut. (kroppsspråk) •Hvordan vi oppfatter og forholder oss til det som blir sagt •Hvordan vi forstår Konklusjon Etikk og kommunikasjon Er det etisk riktig å tilbakeholde en demensdiagnose overfor en pasient, og hvordan skal man eventuelt formidle dette?

Hva er Kommunikasjon? •Kommunikasjon er noe vi gjør hele tiden, så lenge vi er våken og sammen med noen. Det er viktig å vite at kommunikasjon er ikke bare hva vi sier, men også hvordan vi sier det og hva slags signaler vi sender ut. (kroppsspråk) •Hvordan vi oppfatter og forholder oss til det som blir sagt •Hvordan vi forstår

heftet, 2019. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Fag, etikk og kommunikasjon av Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen, Jørn Stordalen (ISBN  Denne boka gir grunnleggende kunnskaper om helsefaglige teorier og begreper, etikk og kommunikasjon, og er spesielt nyttig for studenter innenfor helse- og  som krever vurderinger som fordrer medisinsk, pleiefaglig, sosial og etisk kompetanse. Ambulansearbeidere med høgskoleutdanning og økt kompetanse, vil kunne bidra til kommunisere med befolkningen gjennom nye digitale medier og.

Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid

Etiske prinsipper Kommunikasjons- teknologi og nye etiske utfordringer Kommunikasjonsetikk Markeds- og samhandlings- etikk felles etikk i bedrifter etiske regler og etiske prinsiper/retningslinjer konkrete anvisninger hvordan gjøre etiske vurderinger?

Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid

Fri frakt. Nesten alle klager og avviksmeldinger har kommunikasjon som en medvirkende årsak, og plusser man på etikk, er nok omfanget enda større, skriver Guttorm Brattebø i anmeldelse av boken Etikk og kommunikasjon i prehospitalt arbeid av Halvor Nordby i Tidsskrift for Den norske legeforening. Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte Etikkportalen i 2010 i samarbeid med KS. Nettportalen har etikk og tillitskapende forvaltning som tematisk overbygning. På portalen får kommunene tilgang til informasjon og erfaringsdeling som kan understøtte det lokale etikkarbeid Pris: 599,-. heftet, 2007. Sendes innen 3-6 virkedager.

Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking (§§ 13 - 15) § 13. Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021 Profesjon, etikk og kommunikasjon (PAR1006) Profesjon, etikk og kommunikasjon Kjøp Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid fra Norske serier Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid - 101 eksempler gir ambulansepersonell praktisk kunnskap om hvordan de kan gjøre holdbare handlingsvalg. Eksemplene er basert på reelle situasjoner og brukes til å diskutere etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i utøvende ambulansearbeid. Et fjerde nivå – kommunikasjon mellom pasienter/brukere – er i ferd med å vokse fram gjennom blogger og sosiale medier. Gjennom de siste 25 årene har helsekommunikasjon også utviklet seg til et levende, produktivt og mangfoldig forskningsfelt.
Emma vigeland twitter

HVPAR10213 Etikk, jus og kommunikasjon (Vår 2018) Nordby, Halvor (2014): Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. Oslo, Gyldendal akademisk ISBN  13. jan 2020 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett. Helse, sykdom og skade.

Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett – Kunnskap. Evner å utvise god kommunikasjon og samhandling (Grunnleggende helsefag/ etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst).
Sigvard bernadotte michael bernadotte

data och systemvetenskap dsv
aktiebolag vad ar det
vridna aviga maskor
amazon uk ernst malmsten
uppskovet
excel power pivot
bra sale

Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022 Profesjon, etikk og kommunikasjon (PAR1006) Profesjon, etikk og kommunikasjon

Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring og flerkulturell forståelse. Godskriving av praksis.


Apotek ørje
ergonomi datorskärm

Denne boka gir grunnleggende kunnskaper om helsefaglige teorier og begreper, etikk og kommunikasjon, og er spesielt nyttig for studenter innenfor helse- og 

101 eksempler.