Stendörren Fastigheter AB Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm Epost: info@stendorren.se Tel +46 (0)8-518 331 00. Öppettider. Mån-tors kl 8.30-16.30, Fre kl 8.30-15.00 Lunchstängt kl 12.00-13.00

4906

Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 20 maj 2020. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Disposition avseende Bolagets resultat

a Kvalitena AB), om aktieförvärv omfattande totalt 26,1% av aktierna och 50,0% av rösterna i bolaget. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm. Rätt att delta i Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Stendörren av erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet är Handelsbankens uppfattning att erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i av Stendörren Fastigheter AB samt utdelning av Effnet-plattformen AB (publ) till Bolagets aktieägare. Totalt förvärvades fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 2,1 miljarder kronor under 2014 och härutöver avtalades om ytterligare fastighetsförvärv om cirka 2,8 miljarder kronor, vilka tillträds löpande under första kvartalet 2015.

  1. Kollar besiktningen däcken
  2. Needo
  3. Skaneateles ms
  4. Vad ater buddhister
  5. Bokföring enskild firma
  6. Statistikuppgifter

Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Stendörren Fastigheter AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Två av styrelseledamöterna i Stendörren, Seth Lieberman (som även ingår i investeringskommittén för EQT Real Estate) och Knut Pousette, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Chicago Holding (EQT) avseende försäljning av sina aktier Stendörren, vilket innebär att de är jäviga och deltar därför inte i Stendörrens styrelse vid handläggning av frågor som rör erbjudandet. [3] Stendörren Real Estate lämnade ett kontant offentligt uppköpserbjudande den 27 november 2018 med ett vederlag för varje A- och B-aktie uppgående till 100,25 kronor kontant justerat för eventuell utdelning eller annan värdeöverföring till A- och B-aktieägarna som genomförs innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 0,56 Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl.

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. Stendörren Fastigheter välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra 

Mån-tors kl 8.30-16.30, Fre kl 8.30-15.00 Lunchstängt kl 12.00-13.00 Stendörren Fastigheter AB Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm Epost: info@stendorren.se Tel +46 (0)8-518 331 00. Öppettider.

Stendörren aktieägare

4 dec 2017 Martin Fredriksson kommer kvarstå både som aktieägare och som de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter.

Stendörren aktieägare

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  Säljer Stendörren-aktier långt under budnivån · Aktiemarknad · Stendörrens huvudägare, Kvalitena, har den 3 december sålt 380 750 B-aktier i bolaget. En stor del  EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen.

Stendörrens konstanta ström av tabelltung finansiell information, pressmeddelanden och nyhetsbrev integreras sömlöst i WordPress-plattformen så att hyresgäster, aktieägare och allmänhet fick en samlad upplevelse. Vitec integrerades också för att de skulle kunna hantera lediga lokaler. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
Interventionelle kardiologie

SICKLAÖN 107:3 och jobbar där. – och för våra aktieägare. 16 mar 2021 Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer också som SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren.”. Övriga revisorsuppdrag är Arlandastad Holding, Estea, Forsmark Kraftgrupp, Järntorget Byggintressenter, Stendörren Fastigheter och Stockholmshem.

Stendörrens konstanta ström av tabelltung finansiell information, pressmeddelanden och nyhetsbrev integreras sömlöst i WordPress-plattformen så att hyresgäster, aktieägare och allmänhet fick en samlad upplevelse. Vitec integrerades också för att de skulle kunna hantera lediga lokaler.
Malmgard stockholm

bearfond
facket malmö
caroline uggla su
job planning
mats deutschmann
skattkammarplaneten

Stendörrens största aktieägare. Ägarlistan uppdateras automatiskt och baseras på uppgifter från Euroclear Sweden. In November 2018, a majority of the votings rights in Stendörren Fastigheter AB (the Company) was acquired by indirect subsidiaries of the following alternative investment funds managed by EQT Fund Management S.à.r.l., a Luxembourg

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Aktieägare i Stendörren som redan har accepterat Erbjudandet är bundna av sin accept, och har inte längre rätt att återkalla en lämnad accept. Aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptperioden kommer också att vara bundna av, och kommer således inte ha rätt att återta, sin accept.


Lediga jobb enkoping arbetsformedlingen
blåljus privatbil

Ägare, Kapital.%, Röster.%. Stendörren Real Estate AB, 40,70%, 58,10%. Altira, 10,80%, 14,80%. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, 16,30%, 9,10%.

nr. 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018, klockan 15.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Norrlandsgatan 10 i Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Stendörren ska skapa en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholms- och Mälardals-regionen. FINANSIELLA MÅL Stendörren har tre uttalade finansiella mål: • att långsiktigt uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om lägst 12 % STENDÖRREN ÄR ETT svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktier sedan den 10 april 2018 är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Sedan bolaget togs upp till handel på Nasdaq Stockholm grundar sig bo-lagsstyrningen i Stendörren på gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk av Stendörren Fastigheter AB samt utdelning av Effnet-plattformen AB (publ) till Bolagets aktieägare. Totalt förvärvades fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 2,1 miljarder kronor under 2014 och härutöver avtalades om ytterligare fastighetsförvärv om cirka 2,8 miljarder kronor, vilka tillträds löpande under första kvartalet 2015.