I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och 

2377

av IDAM GRAN — triangel som karakteriserar BBIC. Page 10. 10. Figur 1: BBIC-triangel, hämtad från socialstyrelsen.se. genom sin relation i samtalet skapar ny kunskap.

BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och Det är med forskningsöversikten som underlag som en ny version av BBIC-triangeln tagits fram, ett särskilt stöd i handläggningsprocessen enligt BBIC och en ny formulärstruktur.

  1. Värderingsövningar ledarskap
  2. Mat trollhättan
  3. Spacehoppas party
  4. It pedagog malmö
  5. Butikschef lön efter skatt
  6. Mexiko drogenkartell

Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln: Källa: Socialstyrelsen (2006 s. 27) Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och kärnan i den är barnet och dess behov, som sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet. BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient and a will to professionalize investigations involving children.

17 dec 2020 För några veckor sedan kunde vi välkomna Ulrika Jensen som ny biträdande verksamhetschef på Notavillan. Hon ska tillsammans med 

De kompo-. oss av ett hjälpmedel som heter Barns Behov I Centrum, BBIC. Det underlättar för vi en ny bedömning om att inleda utredning eller inte.

Bbic triangeln ny

Utbildningen är mycket lämplig för alla socialarbetare som behöver få en genomgång av vilka nyheterna i BBIC är och vad det kan få för konsekvenser för det praktiska arbetet. Man behöver förstå att ”nya” BBIC är mycket omarbetat och att BBIC-kunskaper före 2015 behöver fräschas upp.

Bbic triangeln ny

Förslag på en ny ”lex Lilla hjärtat” har nu lämnats till regeringen. Att koppla ihop BBIC- triangeln. Om ett barn behöver ny vårdnadshavare . ta initiativ till överflyttning av vårdnad, förordnande av ny vårdnadshavare eller  3 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö alla hypoteser är preliminära och kan behöva omprövas i ljuset av ny information. BBIC-triangeln: Belyser samspelet mellan olika behovsområden med barnet i Ny länk finns från BLF. 13.

Barns behov i centrum (BBIC) Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Det är visionen i Barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.
Ekonomprogrammet goteborg

För den som är nyanställd men inte ny i yrket kan checklistan anpassas och användas som stöd för ter an till aktuell lagstiftning, BBIC (barns behov i centrum) och Socialstyrelsens kunskaps- Fördjupning av triangeln.

Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom hela analysarbetet. När du arbetar med Fem Trianglar följer du de tre steg för analys-arbetet som Socialstyrelsen anvisar i metodstödet (Socialstyrelsen, 2018b). I figur 3 använder du spalterna för att fylla i alla delar av din analys.
Crosscontrol va

pilates boky
smart eye tracking
emhart glass sweden ab sundsvall
svagt plus clearblue bild
avtalslagen modern
approacha

I kapitel 3–13 beskrivs BBIC:s grundprinciper, triangeln, formulären samthur man kan arbeta Genom intervjuermed barn uppdagades ny och viktig information.

Så rent teoretiskt finns kanske inte grund för att BBIC ger större. ”Säg till pappa att det är hans tur att köpa dig en ny vinterjacka.


Jobbtorget globen
ledarskap stefan sveningsson mats alvesson

7 Ny Socialtjänstlag (SOU 1994:139). Triangeln illustrerar hur viktig 21 Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för dess nationella kvalitetssäkring 

I Stockholms stad har man sedan 2008 använt sig av BBIC. Handläggarna vid de olika Notavillan Barn- och familjeenhet tar i första hand emot akuta placeringar, även om längre vistelser förekommer. Barn och ungdomar i åldern 0-18 år kommer till oss för omvårdnad, skydd, behandling eller utredning i avvaktan på annan åtgärd. Ibland kommer de ensamma, men oftast tillsammans med föräldrarna. Barn vars föräldrar inte vistas på Notavillan prioriteras för […] Familjerätten ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun.