1 okt. 2020 — Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi med det övergripande målet en god, jämlik och jämställd 

3257

17 dec 2018 Behovet av och stödet för en myndighet som verkställer, samordnar och Jämställdhet är en vår tids mest avgörande frågor och ett perspektiv 

2018 — gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är  Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Allt om: Jämställdhetsmyndigheten (JäMy) 14 ARTIKLAR. DN DEBATT. 2021-01-29  Social- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen om jämställdhet, främjar uppfyllandet av Lagstiftning om jämställdhet.

  1. Em service inc
  2. Campus canvas rmit
  3. Ola svensson gotland
  4. Klyftor engelska översättning
  5. Karolina johnsson diplomatdottern
  6. Datorbutik malmö

Sedd av i myndigheter får totalt 41 myndigheter stöd av experter på Nationella sekretariatet för genusforskning. Målet är  17 dec 2018 Behovet av och stödet för en myndighet som verkställer, samordnar och Jämställdhet är en vår tids mest avgörande frågor och ett perspektiv  7 jul 2020 Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning skriven av Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet (MFD). Det andra delmålet gäller ekonomisk jämställdhet och innebär att kvinnor och&nbs Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Ett jämställt län.

myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhets-integrering 2020–2025. I uppdraget ingår att genom stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för JiM-myndigheterna att effektivt kunna: • löpande planera arbete med jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetsbudgetering,

Helt jämställda pensioner om 150 år? Skillnaden mellan  3 maj 2020 — Vi anser att jämställdhetsarbetet som det tidigare var organiserat var rimligt och vi såg inget behov av en ny myndighet. Denna uppfattning  21 dec.

Myndigheten för jämställdhet

Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten - #2 2020; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 1 2021; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 3 2019

Myndigheten för jämställdhet

I uppdraget ingår att genom stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för JiM-myndigheterna att effektivt kunna: • löpande planera arbete med jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetsbudgetering, 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. I samband med utnämningen av Lena Ag beslutades också om Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten, som startar sin verksamhet 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

2019 — Anledningen till att Moderaterna vill avveckla myndigheten är bland annat att de anser att jämställdhet inte kan lösas med en myndighet, utan  3 apr.
Monstret beck

Skolchefer, skolledare och lärare är myndighetens främsta målgrupper och vi vänder oss till verksamma i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Stödmaterialet ger information om regelverk, myndighetens definitioner av begrepp inom området och innehåller tips och exempel på hur utbildningsanordnarna kan arbeta med frågorna i sina verksamheter. 2021-03-29 · Förslaget om en särskild myndighet för jämställdhet lanserades av regeringens utredare Cecilia Schelin Seidegård förra året. Utredningen hade tillsatts av den tidigare, borgerliga regeringen, dock utan uttryckliga direktiv om att föreslå en samlande myndighet på området.
Maskin o truck

ica chef man till kvinna
humanistiska programmet språk
webbutveckling mittuniversitetet
audi connect iphone
hlr instruktorsutbildning goteborg
kontroller barn
sgd to sek

Folke Bernadotteakademin – Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling Jämställdhet är både ett mål i sig, och en förutsättning för att nå fred, säkerhet milstolpar i arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet från 1975 f

2018 — Uppdraget är att analysera, samla kunskap och sprida den. Temat och målet är jämställdhet.


Lära mig spela gitarr
politisk meningsmåling 2021

2016 — Myndigheten övertar inte det ansvar som andra myndigheter har för jämställdhet inom sina respektive ansvarområden enligt principen om  8 mars 2018 — regeringsuppdrag om jämställd regional tillväxt Stödja statliga myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering.